1992-2022


We hebben weer een ontmoetingsavond... 

Op donderdag 8 juni, meer info volgt later.


Wij beseffen goed dat de familie, vrienden en kennissen eens hun hart willen luchten bij een lotgenoot/lotgenoten.
Wij hebben steeds een luisterend oor, er kan steeds een beroep gedaan worden op onze vereniging.

Wij trachten U te helpen door U door te verwijzen naar de juiste instantie(s).
U kan ons contacteren, hetzij via telefoon, hetzij persoonlijk, Contact.

Wij verwijzen u graag door naar de websites van onze partners, Links.

Studenten kunnen ook bij ons terecht voor het begeleiden van hun eindwerken betreffende COMA .Ook geven wij graag getuigenissen, over COMA, voor scholen en op informatie dagen (enkel namiddag).